Študije primerov

Vpeljava KumuluzAPI v okolju zavarovalnice

 • 88 objavljenih API-jev
 • 613 API naročnin
 • 62 aktivnih odjemalnih aplikacij
 • 200k do 500k API klicev na dan
 • 4 API prehodi
 • 59 zalednih namestitev API-jev v testnem in produkcijskem okolju

Cilj digitalizacije poslovanja zavarovalnice je bil dvodelen. Kot prvo, vzpostaviti pregled nad API-ji v poslovnem okolju skupaj s pregledom nad integracijami z internimi aplikacijami. In kot drugo, vzpostavitev ekosistame API-jev za zunanje partnerje. Dva najbolj uporabljena API-jev iz strani zunanjih partnerjev sta API za informativni izračun zavarovanj (premoženjsko, zdravstveno,...) in API za sklenitev zavarovanj. Kot najbolj zanimiv primer je uporaba omenjenih API-jev iz strani agregatorja ponudnikov zavarovanj, kjer tuja organizacija uporablja API-je zavarovalnic in omogoča primerjavo zavarovanj med različnimi ponudniki in potem tudi sklenitev zavarovanj pri izbranem ponudniku.

15%

več povpraševanj po zavarovalnih produktih

5%

povečano število sklenjenih zavarovanj

2

nova modela partnerske ekonomije


Vzpostavitev API integracijske infrastrukture v okolju banke

  Digitalno poslovanje banke zahteva vrsto integracij med različnimi aplikacijami in sistemi, tako internimi kot zunanjimi. Z rešitvijo KumuluzAPI smo vpeljali dva integracijska infrastrukturna sklopa – interni in zunanji. Interna integracijska infrastruktura je namenjena vzpostavitvi integracij med internimi aplikacijami in sistemi z zahtevo po visoki varnosti. Eksterna integracijska infrastruktura je sestavljena iz dveh delov – sklopa za vhodne (ingress) integracije in sklopa za izhodne (egress) integracije.

  Ključni del digitalizacije poslovnih okolij z visokim rizikom varnosti je pregled nad vsemi integracijami in možnost upravljanja s posameznimi integracijami. Da dosežemo visok nivo varnosti moramo zagotoviti tudi enostavno upravljanje varnostne konfiguracije saj tako zmanjšamo možnosti za človeške napake. To dosežemo z vpeljavo API prehodov, ki predstavljajo enotno vstopno točko v primeru ingress integracij, oz. enotno izstopno točko v primeru egress prometa. Na ta način ves promet do internih aplikacij prihaja iz ene vhodne (ingress) točke in ves promet iz internih aplikacij na zunanje poteka preko ene izhodne (egress) točke.

  22

  integracijskih API-jev

  do 1.1M

  klicev na dan

  35

  aktivnih integracij

  kumuluz